Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze Privacy verklaring voor meer informatie.

Duurzaamheid

Samen voor een gezonde én duurzame wereld

Samen voor een gezonde én duurzame wereld

Health2Work zet zich in voor een gezonde én duurzame wereld. Ons uitgangspunt:


'Health2Work believes the world would be a better place if a healthy and sustainable working environment increased fun and job satisfaction, making people happier and more productive.'


Duurzaamheid en circulariteit zijn dagelijkse thema’s binnen Health2Work. Wij zijn trots op onze bijdrage aan de zeven karakteristieken van een circulaire economie*.


Materialen continu op hoogwaardige manier gerecycled 

Health2Work recyclet en hergebruikt materialen. Zowel richting onze klanten als in onze interne organisatie. 

Product 

In 2020 waren 32,7% van onze verkochte bureaustoelen refurbished. Hiermee levert Health2Work een bijdrage aan het verminderen van de schaarste aan grondstoffen. Onze circulaire besparingstool toont aan dat wij de volgende circulaire voordelen hebben behaald:

Non-product

Intern hergebruikt Health2Work eveneens materiaal. Onze kartonshredders maken van gebruikte kartonnen dozen opvulmateriaal. In 2020 is er 96.600 kilogram karton gerecycled, wat gelijk is aan 12 papiercontainers per week.

Energie uit hernieuwbare bronnen

160 zonnepalen zorgen voor een jaarlijkse opbrengst van 37.680 KwH per jaar. Hiermee is Health2Work stroomneutraal. Daarnaast rijdt Health2Work CO2 neutraal. De komende jaren focussen we ons op het verduurzamen van onze installaties en wagenpark met warmtepomp systemen en 100% elektrische auto’s. Het doel: klimaatneutraal in 2030.


Maatschappij en cultuur worden behouden

1. Samenwerking voedselbanken - Health2Work levert een bijdrage aan voedselbanken, die vaak kampen met tekorten. In 2020 zijn maar liefst 1500 voedselpakketten uitgedeeld. Op deze manier worden mensen geholpen die het moeilijk hebben.

2. Health2Learn - Health2Learn is een bedrijfssimulatie van Health2Work voor studenten. Het doel van de bedrijfssimulatie is het creëren van stageplekken voor de studenten. Altijd waardevol om de toekomst van werkend België op deze manier te helpen.

3. Wij belonen lopen met Fitcoins! - Gezondheid en duurzame inzetbaarheid willen wij voor iedereen. Daarom zijn wij partner en deelnemer van NL STAAT OP om medewerkers gezonder te maken.

4. Health2Work en VAPH
Health2Work levert vele maatschappelijk verantwoorde contributies aan onze samenleving. Naast rekening te houden met de impact van onze activiteiten op het milieu, houden we eveneens rekening met de belangrijke menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf. Bij ons krijgen mensen met een verstandelijke beperking en/of arbeidshandicap een kans. Bovendien is Health2Work in staat om voor bepaalde casussen een vorm van subsidie te regelen. Dit in samenwerking met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Dit agentschap biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren. Deze tegemoetkomingen kunnen betrekking hebben op hulpmiddelen en aanpassingen voor in de werk-en privésituatie.


Structurele ondersteuning gezondheid en welzijn van mens en natuur

In onze bedrijven hebben 16% van de medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze manier bieden wij kansarmere mensen perspectief op het gebied van werk en inkomen. Het landelijke gemiddelde is 3%.


De waarde van menselijke activiteiten breder uitgedrukt dan alleen financieel

Ook binnen Health2Work is het welzijn van de medewerkers van hoge prioriteit. Naast een ergonomische werkplek van de hoogste kwaliteit, worden werkdruk en werkplezier doorlopend gemonitord. In 2020 was het ziekteverzuim binnen Health2Work 2,1%. Meer dan de helft minder dan het landelijke gemiddelde, 4,7%.


Menselijke activiteiten dragen bij aan een veerkrachtige economie

Onze menselijke activiteiten dragen bij aan een veerkrachtige economie. In 3 jaar tijd hebben wij meer dan 7.000 ergonomische werkplekken mogen leveren. Een ergonomische werkplek draagt bij aan het verlagen van het ziekteverzuim en zorgt er indirect voor dat minder mensen in de ziekteverzekering belanden. Minder uitkeringen betekent een gezondere economie.


Metabolic Model

* Health2Work hanteert het Metabolic model voor een circulaire economie. Dit uitgebreide model laat zien dat een duurzame en circulaire economie verder gaat dan het enkel aanbieden van refurbished producten.