Terug naar overzicht
Terug naar overzicht

Akoestiekscan

Niks is vervelender dan werken in een ruimte met veel nagalm en storende omgevingsgeluiden. Goede akoestiek in de werkomgeving heeft een grote positieve uitwerking op werknemers. Denk bijvoorbeeld aan de betere spraakverstaanbaarheid en de rust in een ruimte waar de weerkaatsing van geluid minimaal is. Met een akoestiekscan kan gemeten worden hoe geluid zich door jouw werkruimte verplaatst, en of het geluid nog beter gestuurd kan worden.

Waarom een akoestiekscan?

Geluid kan ervoor zorgen dat je je niet kunt concentreren. Onderzoek toont aan dat iedere onderbreking van je werkzaamheden zorgt voor 10 – 15 minuten concentratieverlies. Het verbeteren van de geluidsomgeving in een open kantooromgeving zorgt echter voor 30% minder afleiding en stress. Een akoestiekscan maakt inzichtelijk hoe geluid zich door de betreffende werkomgeving verplaatst. Met de resultaten van de scan krijg je inzicht in de akoestiek in de betreffende ruimte en advies hoe deze verbeterd kan worden. Dit resulteert in meer rust en minder geluidsonderbrekingen in de werkomgeving. Uiteindelijk levert goede akoestiek in je werkomgeving minder ziekteverzuim op en zijn je medewerkers gelukkiger op het werk.

Waarom een akoestiekscan door Health2Work?

Health2Work voert niet alleen een akoestiekscan uit. Onze medewerkers maken vervolgens een adviesrapport waarmee een plan gemaakt kan worden ter verbetering van de akoestiek in de betreffende werkruimte. Daarnaast levert Health2Work allerlei akoestische meubels zoals akoestische bureauschermen en wandpanelen. Health2Work heeft dus niet alleen de kennis om jouw werkomgeving te verbeteren in huis, maar ook de producten!

Voordelen van goede akoestiek

  • 30% minder afleiding en stress
  • Betere concentratie
  • Betere spraakverstaanbaarheid
  • Minder ziekteverzuim
  • Gelukkige medewerkers

Met een akoestiekscan krijg je meteen inzicht in de huidige situatie en geven wij advies of er geluidsverbeteringen mogelijk zijn.

Werkwijze

Tijdens een akoestiekscan meten wij het geluid in de werkruimte aan de hand van nagalm. Nagalm is de belangrijkste verschijningsvorm van galm. Het beschrijft de afname van een geluidsveld in een ruimte na het uitschakelen van de geluidsbron. Denk bijvoorbeeld aan een wensput waarin je je wens roept. Je wens galmt nog een tijdje na, terwijl jij al klaar bent met het uitspreken van de wens. De resultaten van de akoestiek scan laten zien wat de weerkaatsing van de galm is en waar de galm vandaan komt. Op basis hiervan kan een advies worden gegeven over hoe de akoestiek verbetert kan worden, mocht dit nodig zijn.