Terug naar overzicht
Terug naar overzicht

Werkplekanalyse Groep - preventief (zorg)

Wil je je zorgteam goed informeren over het belang van een goede werkhouding en ervoor zorgen dat ze hun werkplek en beschikbare hulpmiddelen optimaal benutten? Health2Work staat voor je klaar! Wij bieden groepswerkplekanalyses specifiek gericht op de zorgomgeving. Tijdens onze afdelingsscan besteden we bijzondere aandacht aan voorlichting en het juiste gebruik van beschikbare hulpmiddelen.

Waarom een groepswerkplekanalyse in de zorgomgeving?

De fysieke belasting in de gezondheidszorg is aanzienlijk en leidt vaak tot verzuim. In 2020 was het ziekteverzuim in de zorgsector bijvoorbeeld maar liefst 36% hoger dan in andere sectoren. Een afdelingsscan biedt een diepgaand inzicht in de fysieke belasting van jouw zorgteam. Tijdens onze groepswerkplekanalyse in de zorgomgeving staat het gebruik van hulpmiddelen centraal. Zijn er voldoende en geschikte hulpmiddelen beschikbaar? Worden ze effectief gebruikt? Zo niet, dan helpen we je graag om ervoor te zorgen dat ze optimaal benut worden. We kijken ook naar eventuele risicofactoren waar het team rekening mee moet houden om het ziekteverzuim te beperken.

Goede voorlichting over de werkplek en het belang van correct gebruik van hulpmiddelen vermindert de kans op fysieke klachten aanzienlijk. Dit resulteert in minder verzuim, een lagere werkdruk op de afdeling, meer werkplezier en een hogere productiviteit! Een werkplekanalyse heeft niet alleen positieve gevolgen voor jouw personeel, maar ook voor de patiënten op de afdeling: zij profiteren ook van een gezond en stressvrij zorgteam!


Waarom een werkplekanalyse door Health2Work?

Een groepswerkplekanalyse door Health2Work betekent dat je passend en deskundig advies krijgt over hoe jouw zorgteam de werkzaamheden op de afdeling zo kan uitvoeren dat het risico op fysieke klachten beperkt wordt. Onze adviseurs kijken naar hoe de beschikbare hulpmiddelen worden gebruikt en welke eventueel nog waardevol kunnen zijn voor de afdeling. We streven altijd naar het verminderen van fysieke klachten, het verlagen van de werkdruk en het vergroten van het werkplezier en de productiviteit van het team.

De adviezen die onze ergonomische adviseurs geven zijn praktisch en direct toepasbaar. Na afloop van de analyse ontvang je een ergonomiepaspoort met de belangrijkste tips en aanbevelingen, zodat jij en je team deze te allen tijde kunnen raadplegen.

Voordelen van de afdelingsscan

  • Passend advies voor de gehele afdeling
  • Praktische en toepassingsgerichte aanbevelingen
  • Preventief