Maatwerkoplossingen

Health2Work biedt maatwerkoplossingen voor medewerkers die op basis van lichamelijke afmetingen geen optimaal gebruik kunnen maken van standaard meubilair. Heb je een aangepaste bureaustoel, werktafel of ergonomisch hulpmiddel nodig?

Laat je terugbellen Welke oplossing is geschikt voor mij?

Waarom en wanneer maatwerk!

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht besteed aan het ontwerpen van kantoormeubilair. Er is veel ergonomisch onderzoek verricht naar onder andere drukverdeling, bewegingsmechanieken en comfortbeleving. Naast deze onderzoeken wordt er door fabrikanten ook gebruik gemaakt van data uit de DiNed tabel. Deze tabel bevat gegevens over lichaamsafmetingen van de Nederlandse beroepsbevolking. Ondanks het verbeterde meubilair voldoet standaard meubilair in 5 tot 10 % van de gevallen onvoldoende. In deze gevallen kun je gebruik maken van de maatwerkoplossingen van Health2Work. Wij komen bij je langs om de situatie op te nemen en een goed advies te geven. Meer informatie

Standaard maatwerk

We gebruiken ergonomisch hoogwaardige voorzieningen als basis en passen die zonnodig aan op de wensen en eisen van de gebruiker. Op deze manier wordt een voorziening gecreëerd die niet alleen ergonomisch, maar ook esthetisch hoogwaardig is. Iemand die maatwerk nodig heeft, wil tenslotte niet dat zijn of haar voorziening veel afwijkt van de standaard voorzieningen en daarmee extra opvalt. Een sterk afwijkende voorziening kan een ongewenste invalidering/medicalisering tot gevolg hebben. Ter illustratie geven we een aantal voorbeelden van producten die door Health2Work worden gevoerd, aangepast zijn of op maat zijn gemaakt.

Maatwerk voorbeeld 1Maatwerk voorbeeld 2Maatwerk voorbeeld 3Maatwerk voorbeeld 4Maatwerk voorbeeld 5Maatwerk voorbeeld 6Maatwerk voorbeeld 7Maatwerk voorbeeld 8Maatwerk voorbeeld 9

Vragen van klanten over maatwerk

Wat is een lordose?

Een lordose is de natuurlijke kromming van de wervelkolom in voorachterwaartse richting. Bij een lordose is de bolle kant van de wervelkolom naar voren gericht. Lordoses vinden we in de cervicale en de lumbale wervelkolom. Bij een sterke lordose in het lendegebied spreken we van een ‘holle rug’.

Kyfose, lordose en scoliose

Waarom en wanneer maatwerk?

De afgelopen jaren is steeds meer aandacht besteed aan het ontwerpen van kantoormeubilair. Met als gevolg dat er veel ergonomisch onderzoek is verricht naar onder andere drukverdeling, bewegingsmechanieken en comfortbeleving. Naast deze onderzoeken wordt door fabrikanten ook gebruik gemaakt van data uit de DiNed tabel. Deze tabel bevat gegevens over lichaamsafmetingen van de Nederlandse beroepsbevolking. Ondanks het verbeterde meubilair voldoet standaard meubilair in 5 tot 10% van de gevallen onvoldoende. In deze gevallen kunt u gebruik maken van de maatwerkoplossingen van Health2Work. Wij komen bij je langs om de situatie op te nemen en een goed advies te geven. Onze Ergoshape bureaustoel is een voorbeeld van maatwerk, waarbij we toch de gebruiker de mogelijkheid bieden om de stoel op proef enkele weken te testen.

Kan ik subsidie krijgen voor maatwerk voorzieningen?

Misschien kan je je werk wel aan, maar heb je extra voorzieningen nodig om optimaal te functioneren. In sommige situaties kan een (gedeeltelijke) vergoeding worden ontvangen voor voorzieningen en hulpmiddelen als is vastgesteld dat er sprake is van een structurele functionele beperking. Dat is de term voor een arbeidshandicap, waardoor het moeilijk is te werken of een baan te vinden. De regels waaraan men moet voldoen om in aanmerking te komen worden steeds strenger en zijn aan verandering onderhevig. Wij kunnen dus niet vooraf zeggen of voorzieningen zullen worden vergoed door een instantie (bijvoorbeeld UWV). We kunnen je wel helpen met de aanvraag.

Wat betekent thorocaal?

Wanneer men spreekt van thoracaal bedoelt men de thoracale wervelkolom ofwel de borstwervelkolom.

Wat is Carpaal Tunnel Syndroom?

Carpaal Tunnel Syndroom is een aandoening, waarbij de middelste zenuw beklemd raakt in de pols. De klachten zijn vaak uiteenlopend en vertonen veel overlapping met andere KANS-aandoeningen. Hierdoor is juiste diagnose op basis van de klachten moeilijk. Door middel van een electromyografisch onderzoek kan uitsluitsel worden gekregen of er al dan niet sprake is van carpaal-tunnelsyndroom.

Wat is cervicaal?

Cervicale wervelkolom ofwel nekwervelkolom.

Wat is posttraumatische dystrofie?

Posttraumatische dystrofie noemen we tegenwoordig Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS). Het is een slecht begrepen aandoening die soms aan een ledemaat kan ontstaan. Het meest komt dit voor aan voeten en handen of na klein en relatief onbeduidend letsel. Het vegatieve zenuwstelsel wordt hierdoor ontregeld en herstelt niet goed. Hier blijven verschijnselen, zoals pijn en zwelling lang bestaan.

Wat is pronatie van de onderarm?

Pronatie is het naar binnen draaien van de pols.

Wat is supinatie van de onderarm?

Het naar buiten draaien van de pols.

Wat is een hernia?

Een hernia nuclei pulposi ofwel hernia van de tussenwervelschijf is een aandoening van de rug waarbij de tussenwervelschijf uitstulpt. Hierdoor kan een zenuw beklemd raken met als gevolg pijnklachten en uitstraling naar de benen.

Wat is een kyfose?

Een kyfose is de tegenhanger van een lordose, dat wil zeggen een kromming van de wervelkolom in voor-achterwaartse richting met de bolle kant naar achteren. In de volksmond wordt dit een 'bochel' genoemd.

Kyfose, lordose en scoliose

Wat is de werkwijze bij maatwerkoplossingen?

Het maatwerktraject van Health2Work begint met de inventarisatie. Vervolgens is er de passing en een offerte. Uiteindelijk volgt de levering. Uiteraard heeft u tot vijf jaar garantie op onze producten.

  1. Inventarisatie Voordat de maatwerkspecialist van Health2Work de werkplek bezoekt, wordt kort telefonisch geïnventariseerd wat de probleemgebieden zijn. Tijdens het werkplekbezoek worden de werkplek en werktaken geanalyseerd en worden mogelijke oplossingen besproken.
  2. Passing en offerte Voor de meest geschikte oplossing wordt een offerte gemaakt en een proefplaatsing voorbereid. Er wordt een vaste prijs gehanteerd, inclusief alle (extra) tussenoplossingen, modelleerwerkzaamheden en stoffeerwerkzaamheden.
  3. Definitieve levering Als oplossing definitief is goedgekeurd, is het maatwerkproject geslaagd. Het product wordt op maat geïnstalleerd en toegelicht.
  4. Kwaliteit en garantie Omdat wij als basis gebruik maken van hoogwaardige ergonomische producten kunnen op vrijwel het gehele assortiment een garantie geven van minimaal vijf jaar.

Wat is lumbaal?

Lumbaal betekent letterlijk 'betrekking hebbende op de lende, het onderste deel van de ruggenwervel'. Het is belangrijk dat de lumbale zone goed wordt ondersteund tijdens het zitten. Bij zitten vraagt men vaak of er voldoende lumbaalsteun is. Hiermee wordt steun bedoeld in de onderrug, net boven de broeksriem.

Onze expert

  • Voor zowel de kantoor-, zorg- en industriële omgeving leveren wij stoelen op maat.

  • Naast de standaard tafels, leveren wij tafels die op iedere gewenste afmeting gemaakt kunnen worden.

  • Naast het standaard aanbod aan ergonomische hulpmiddelen zijn er voorzieningen die speciaal geschikt zijn voor mensen met medische problematiek.

Welke oplossing is geschikt?

Subsidie voor een aangepaste bureaustoel?

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze Privacy verklaring voor meer informatie.

Cookies accepteren