Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze Privacy verklaring voor meer informatie.
Terug naar overzicht
Terug naar overzicht

Werkplekanalyse Groep - preventief (kantoor)

Wil je je medewerkers goed voorlichten over het belang van een goede werkhouding en ervoor zorgen dat ze hun werkplek optimaal gebruiken? Laat Health2Work dit voor je regelen! Health2Work verzorgt groepswerkplekanalyses die bestaan uit voorlichting en werkplekinstructies. Onze ergonomisch adviseurs geven praktijkgerichte adviezen zodat jouw team op ergonomische wijze aan de slag kan!

Waarom een groepswerkplekanalyse voor de kantooromgeving?

Het grootste voordeel van de groepswerkplekanalyse is dat de deelnemers inzicht krijgen in het belang van een goed ingerichte werkplek. Een goed ingerichte werkplek heeft een enorm positief effect op de manier waarop werknemers hun werk uitvoeren. Een gezonde houding voorkomt fysieke klachten en zorgt voor een flinke dosis productiviteit, creativiteit en vitaliteit bij de medewerkers. Tijdens een groepswerkplekanalyse laten onze ergonomisch adviseurs ook zien hoe je je werkplek optimaal instelt. Hoewel veel kantooromgevingen beschikken over ergonomisch kantoormeubilair, weet niet iedereen hoe je dit meubilair goed gebruikt. Daarmee hebben de ergonomische meubels niet het beoogde effect en kan het zijn dat medewerkers alsnog kampen met fysieke klachten.

De preventieve groepswerkplekanalyse wordt uitgevoerd door één van onze ergonomisch adviseurs. De analyse is erop gericht klachten te voorkomen. Tijdens deze werkplekanalyse krijgen je collega’s en jij voorlichting over andere een goede werkhouding en het belang van goed én goed ingesteld meubilair. De groepsvoorlichting wordt afgesloten met een individuele werkplekinstructie. Deze werkplekanalyse is geschikt voor groepen van 12 tot 15 medewerkers en duurt circa twee uren.

Waarom een groepswerkplekanalyse door Health2Work?

Een groepswerkplekanalyse door Health2Work betekent dat je passend en deskundig advies krijgt over hoe de medewerkers in jouw kantooromgeving optimaal gebruik kunnen maken van hun werkplek. De uitgangspunten van de werkplekanalyse zijn altijd het inzichtelijk maken wat het belang van een goede werkhouding is, het beperken van de kans op fysieke klachten en het vergroten van het werkplezier en daarmee de productiviteit van de medewerkers! Na afloop van de groepswerkplekanalyse krijg je een ergonomie paspoort met daarin een overzicht van de belangrijkste tips en aanbevelingen. Deze kunnen jij en je medewerkers op ieder gewenst moment inkijken.

Werkwijze

De werkplekanalyse bestaat uit de volgende onderdelen:

Observatie

Allereerst zal onze ergonomisch adviseur door de kantooromgeving lopen om te kijken naar de houdingen en bewegingen van de medewerkers. Er worden foto’s gemaakt die gedurende de rest van de werkplekanalyse gebruikt zullen worden als visuele ondersteuning van de voorlichting. De informatie die verzameld wordt, is nodig om gericht advies uit te brengen en om maatwerk te kunnen leveren in het voorlichtings- en trainingstraject.

Voorlichting

Tijdens de voorlichting worden onderwerpen zoals houdings- en bewegingsgedrag en vroegtijdige herkenning van klachten besproken. Er worden gerichte adviezen gegeven over verantwoord gebruikmaken van het lichaam. Het doel van de voorlichting is dat iedere deelnemer in staat is zijn of haar eigen werkplek te beoordelen en in te kunnen richten. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er bewustzijn wordt gecreëerd over het belang van een goede werkhouding, ter voorkoming van fysieke klachten zoals KANS (Klachten Arm, Nek en/of Schouders). Tijdens het laatste half uur van de voorlichting wordt er een demonstratie van EMG-apparatuur gegeven. EMG staat voor elektromyografie. Elektromyografie is een onderzoeksmethode waarbij de activiteit van bepaalde spieren gemeten wordt. Met behulp van EMG-apparatuur bepaald onze ergonomisch adviseur welke houding de minste spierspanning met zich mee brengt.

Individuele werkplekinstructie

Na de voorlichting krijgen de deelnemers een individuele instructie en begeleiding op de werkplek. Het is de bedoeling dat de deelnemers de informatie die ze tijdens de voorlichting hebben gekregen, toepassen op hun eigen werkplek. Onze ergonomische adviseur kan tijdens de werkplekinstructie houdingen en bewegingen bijsturen zodat iedere deelnemer uiteindelijk op de juiste manier aan het werk kan gaan. Mocht uit deze individuele werkplekinstructies blijken dat er reeds sprake is van fysieke klachten bij deelnemers, dan kan een uitgebreide, individuele werkplekanalyse ingepland worden.

Verslaglegging

Na afloop van het programma ontvangt de opdrachtgever een eindverslag met daarin een overzicht van de belangrijkste cijfers en aanbevelingen. Van de individuele werkplekinstructies wordt per medewerker een voorstel gedaan tot verbetering en optimalisatie van de werkplek.

Proefplaatsing

Uit de diverse werkplekinstructies komt een aantal aanbevelingen naar voren. De product ergonomische aanbevelingen kunnen door middel van een proefplaatsing meteen concreet worden ingevuld. Met een proefplaatsing kunnen medewerkers de aanbevolen producten 30 dagen gratis testen, zodat zij kunnen ervaren of de producten daadwerkelijk bijdragen aan de oplossing van het probleem. Alle producten worden individueel ingesteld. Bij aflevering krijgt de gebruiker instructies, zodat de producten op de juiste wijze worden gebruikt.

Evaluatie en voorstel

Twee weken na de proefplaatsing wordt een afspraak gepland om het traject te evalueren. Hierin wordt besproken hoe het proces is ervaren door de organisatie en de deelnemers. Er wordt aan medewerkers die een werkplekinstructie hebben gehad gevraagd een korte vragenlijst in te vullen ter evaluatie. Tevens worden mogelijkheden besproken om zekerheid te verschaffen over het gewenste gedrag.

Voordelen van de groepswerkplekanalyse

  • Passend advies voor de gehele afdeling
  • Praktische en toepassingsgerichte aanbevelingen
  • Preventief