Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons niet alleen een papieren tijger, maar dat we er ook praktisch mee aan de slag gaan.

Health2work en MVO

Health2Work levert vele maatschappelijk verantwoorde contributies aan onze samenleving. Naast rekening te houden met de impact van onze activiteiten op het milieu, houden we eveneens rekening met de belangrijke menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf. Duurzaam in- en verkopen is de focus.

Mensen met een beperking

Health2Work geeft om mensen. Bij onze organisatie krijgen mensen met een verstandelijke beperking en/of arbeidshandicap een kans. Op dit moment hebben wij een jongeman van 22 jaar een vast contract gegeven die via het speciaal onderwijs bij ons binnen is gekomen. Hij heeft erg veel plezier in zijn rol als logistiek medewerker. Volgens hem “is geen dag hetzelfde”. Bovendien bieden wij ruimte aan WAJONG-jongeren om bij ons stage te lopen om zo de praktijk van het bedrijfsleven te ondervinden en proberen hierin mee te draaien. De begeleiding wordt altijd verzorgd door een vast contactpersoon binnen onze organisatie. Daarnaast bieden wij via het UWV continu stageplekken aan voor personen die zich willen laten omscholen. Een ander voorbeeld van MVO vanuit een sociaal-maatschappelijk oogpunt is ons samenwerkingsverband met MindUp. MindUp biedt werkgelegenheid aan mensen met psychische en psychosociale problemen. Health2Work laat stoelen herstofferen door MindUp. Naar volle tevredenheid!

Cradle-to-cradle

Health2Work streeft het cradle-to-cradle principe na. Een concreet voorbeeld hiervan is het samenwerkingsverband met Omrin, een toonaangevende afvalverwerker in Noord-Nederland. Op jaarbasis neemt Health2Work veel stoelen terug van haar klanten en deze stoelen worden gratis overgedragen aan Omrin. Deze stoelen worden volledig gedemonteerd en hergebruikt of verkocht via één van de Estafette-kringloopwinkels van Omrin. Het doel van deze kringloopwinkels is het bieden van zoveel mogelijk werkgelegenheid en zoveel mogelijk hergebruik van goederen.

MVO-Nederland

Health2Work is partner van MVO-Nederland. Dit collectief inspireert, verbindt en versterkt bedrijven en sectoren om steeds verdergaande stappen te zetten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. “Samen veranderen” is ons motto. Tot slot, Health2Work is op dit moment druk bezig om wijzigingen in haar beleid door te voeren, zodat er conform de ISO 26000 richtlijn wordt gewerkt. De verwachting is dat deze richtlijn binnen nu en 6 maanden volledig geïmplementeerd is.

PDF bestand

Met dit document geven we inzicht in welke stappen we hebben gezet en nog gaan zetten om ‘ons’ maatschappelijk verantwoord ondernemen continu te verbeteren.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze Privacy verklaring voor meer informatie.

Cookies accepteren