Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze Privacy verklaring voor meer informatie.
Terug naar overzicht
Terug naar overzicht

Productiever door beweging

04 maart 2022
Laatste wijzigingsdatum: vrijdag 04 mrt. 2022
Productiever door beweging

Bewegen is gezond en zitten is dodelijk. Dynamisch werken is de trend! Afgelopen jaren is er veel gecommuniceerd over de risico’s van zitten en de voordelen van bewegen.

Zitten is dodelijk

Als ergonomisch adviseur zie en ervaar ik veel voordelen, terwijl medewerkers en werkgevers soms nog terughoudend zijn. Deze terughoudendheid wordt veroorzaakt door een aantal misvattingen. Herken je deze vooroordelen?

 • Sport is bewegen, staan is inactief en statisch
 • Bewegen komt de productiviteit niet ten goede

In deze blog zet ik een aantal studies op een rij, waardoor deze vooroordelen ter discussie komen te staan.
Na het lezen van deze blog start je vandaag nog met bewegen!

Bewegen is meer dan sport

Sport is bewegen! Al jaren stimuleren (vak)docenten, artsen en overheden ons om te sporten. Sporten is gezond, maar bewegen is meer dan sporten alleen. Matig intensief en intensief bewegen was de gouden standaard. Inactiviteit, zitten en licht dynamisch bewegen werd buiten beschouwing gelaten. Maar daar zit nu juist de sleutel naar gezondheid. Stop niet met sporten! Sporten blijft gezond en heeft grote voordelen voor je gezondheid, maar besef wel dat bewegen meer is dan sporten alleen. De ouderwetse spreuk “rust roest” mag weer uit de kast. Als we gezondheidsrisico’s echt willen vermijden dan is het van belang dat we minder en korter zitten (Ploeg, 2012) en voldoende uren bewegen.

Voorbeeld:

Als je na een dag zitten op kantoor een uur sport, beweeg je slechts 6% van de dag. Door minder zitten ga je meer bewegen. Dit verschil maak je met kleine aanpassingen. Stel je zet je auto 10 minuten verder van kantoor, je neemt de trap naar de juiste verdieping, je wisselt zitten en staan af tijdens de dag, tussen de middag wandel je samen met collega’s en ’s avonds ga je een blokje om. Netto resulteert dit in 4 uur minder zitten. Je hebt nu 25% van de dag bewogen.

Staan is bewegen

Staan is niet statisch en inactie Als je staat komt je energieverbruik beduidend hoger uit dan bij zitten. Uiteraard is lopen en fietsen nog actiever, maar onderschat de effecten van staan niet. Door vaker te staan reduceer je de zitduur en voorkom je gezondheidsrisico’s zoals;

 • Voortijdig overlijden (Katzmarzyk, 2009 ) (Matthews, 2012) (Ploeg, 2012),
 • Verhoogd risico op hart en vaatziekten (Wilmot, 2012),
 • Klachten aan het bewegingsapparaat (WHO, 2003) en
 • Ongezonde metabole processen en dientengevolge gezondheidsrisico’s (Hamilton, 2008).

Bewegen is natuurlijk en gezond voor lichaam en geest. Het is bijzonder als je realiseert hoeveel je beweegt als je minder zit. Als je 2 uur per dag minder zit en meer staand en bewegend gaat werken, gebruik je op jaarbasis net zoveel energie als voor het lopen van 5,4 marathons. Nog meer feiten voor lichaam en geest;

 • Studenten en scholieren die staand lessen volgen verbruiken meer calorieën (Benden, 2014). Het gebruik van een sta-tafel in de klas heeft een significant positief effect op de BMI van kinderen. (Wendel, 2016)
 • Bij “high school” studenten in Texas is waargenomen dat sta bureaus invloed hebben op de executieve functies en het korte termijn geheugen. (Mehta, 2016).

46% hogere productiviteit door staan en bewegen

Veel werknemers en werkgevers denken dat je moet zitten om hard te kunnen werken. Nu blijkt het tegendeel waar. Vaker staan, van houding wisselen en fietsen resulteert in een aanzienlijke productiviteitsverhoging. Hierbij een aantal indrukwekkende feiten.

 • Zit-sta bureaus resulteren in minder zitten en behoud van productiviteit (Chau, 2015)
 • Bewegend leren gaat sneller dan stilzittend leren. (Greeff, 2016)
 • Wil je tijd besparen? Ga dan staand vergaderen, dit is 34% sneller met behoud van kwaliteit (Bluedorn, 2003).

Medewerkers in een call-center zijn tot 46% productiever als zij staan en zitten afwisselen. (Garret, 2016) De productiviteit stijgt naarmate een sta-bureau langer in gebruik is. Dit laat zien dat medewerkers even moeten wennen.

Gezonde en productieve werkomgeving

Een gezonde en productieve werkomgeving is bovenal leuk en daagt uit tot gezond gedrag. Wij helpen graag mee bij het dynamischer inrichten van werkomgevingen. De inrichting is pas functioneel als medewerkers ook echt meer willen bewegen. Hiervoor hebben wij diverse tools, zoals leuke workshops, geaccrediteerde trainingen en werken wij samen in meerdere samenwerkingsverbanden op het gebied van gezondheid. Een voorbeeld is NL-staat-OP. Dit platform daagt medewerkers uit tot meer bewegen en minder zitten. Medewerkers verdienen ‘Fitcoins’ als beloning voor meer bewegen. Ook fitcoins verdienen op je werk? Neem contact met ons op.

Bekijk onze dynamische producten

Bronnen

Benden. (2014). The Evaluation of the Impact of a Stand-Biased Desk on Energy Expenditure and Physical Activity for Elementary School Students. Int J Environ Res Public Health, 9361–9375.

Bluedorn, A. e. (2003). T he effects of stand-up and sit-down meeting formats on meeting outcomes. Journal of Applied Psychology, 84, 277-285.

Chau. (2015). More standing and just as productive: Effects of a sit-stand desk intervention. Prev med.

Garret. (2016). Call Center Productivity over 6 months folowwing a standing desk. IIE Transactions on occupational ergonomics and human factors, volume 4, 188-195.

Greeff, d. e. (2016). Effect of Physically Active Academic Lessons on Body Mass Index and Physical Fitness in Primary School Children. .Journal of school Health.

Hamilton, e. a. (2008). Too little exercise and too much sitting: inactivity physiology and the need for new recommendations on sedentary behaviour. . Current Cardiovascular Risk Reports.

Katzmarzyk. (2009 ). Sitting time and mortality from all causes, cardiovascular disease and cancer. Med Sci sports.

Matthews. (2012). Amount of time spent in sedentary behaviors and cause-specific mortality in US adults. American Journal of Clinical Nutrition.

Mehta. (2016). Standing Up for Learning: A Pilot Investigation on the Neurocognitive Benefits of Stand-Biased School Desks. Int J Environ Res Public Health. .

Ploeg, H. v. (2012). Sitting time and all-cause mortality ris in 2.224.897 Australian adults. Arch Intern Med.

Wendel. (2016). Stand-Biased Versus Seated Classrooms and Childhood Obesity: A Randomized Experiment in Texas. American journal of public health, oktober, 1849-54.

WHO, W. h. (2003). Preventing muscoskeletal disorders in the workplce Proctecting Worker’s. HealthSeries No5.

Wilmot. (2012). Sedentary time in adults and the association with diabetes, cardiovascular disease and death: systematic review and meta-analysis. Diabetologie.

Linda Ten Katen
Linda Ten Katen

Linda is adviseur arbeid en gezondheid en heeft niet alleen affiniteit met ergonomie, maar ook met de zorg. Ze vindt dat de werkomgeving in de zorg een positieve impuls nodig heeft waardoor met minder mensen meer werk kan worden verricht. Linda licht toe: “Met slimme oplossingen voor tillen, transfers, werken op hoogte en de inrichting van zorgorganisaties kan er veel efficiënter én effectiever gewerkt worden.” Ze verzorgt ook veel workshops namens Health2Work.

Ga naar alle blog berichten van Linda